To trudne pytanie i nie sposób odpowiedzieć na nie jednym słowem. Warto i nie